முறை பொண்ணு முலை மேல ஒரு கண்ணு

என் அண்ணனுக்கு என் பூந்டையை ஒக்கத் தருவதில் எனக்கு எந்தக் குர்ர உணர்ச்சியும் இல்லை. பாதுகாப்பான சிக்கல் இல்லாத பிரச்சினை ஈர்பாடுட்த்ஹாத்தா இந்த ஒழின்பம் வீறுெந்த வகையில் எனக்குக் கிடைக்கும். எனகவீ நானும் ஆகாஷும் ஒக்கிறது நியாயம் என்று நீங்கள் ஈர்ருக் கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறீன். உங்கள் கருதித்ஹுக்காகத் தான் இத்தனை எழுதுகிரீன். நான் உண்மையைத் துணிச்சலுடன் எழுதியிருக்கிறீன். ஆனால் பலர் இதுபோல ஒதித்ஹுக் கொண்டிருந்தாலும் அத்தனை மற்றவர்கள் அறிய சொல்லாமலிருக்கிறார்கள். அவ்வளவு தான் வீதிடஹியாசம். எனகவீ என் செயல் தவரல்ல என்று சொல்லுங்கள் அக்கா- _சுவாதி-ஆகாஷ் ஆம் சுவாதி எல்லோரும் உண்மைகளை அவ்வாறீ ஈர்ருக் கொள்வதில்லைதான். அந்த வகையில் துணிசசலாக நீ உன் அண்ணன் ஆகாஷூதான் ஒதிதஹத்தை எம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு.

மிக்க நன்றி. ஆனால் ஒன்று சுவாதி இதற்கு ஒரு காரணதிதஹிணை மிக அழகாக விவாதிதிதஹிருக்கிறாயீ அதைக் கண்டு பிரமிதித்ுப் போய் வீட்தீண். தாக்கதிதஹில் தொண்டை வறந்து போய் விட்டாள் எவர் கொடுதித்ஹாலும் தண்ணீரை வாங்கிக் கொள்வதைப் போல தாபாதித்ஹில் பூண்டாய் வறந்து போய்விட்தாள் எந்தச் சுன்னியின் தன்ணியையும் வாங்கிக் கொள்வதில் தப்பில்லை என்று வாத்ிதுக்கிறாயீ – எவ்வளவு முற்போக்காண சிந்தனைகள் . எனக்கீ பயமாக இருக்கிறது. உன் போன்றோரை என்னிததிதிஹில் அமர்திதஹி விட்டு நான் கிளீ இறங்கி விடலாமா என்று கூட நினைக்கிறீன். இந்தக் காலப் பெண்கள் மிகச் சுதந்திரமான எண்ணங்களுடன் வளர்ந்து வருகிறீர்கள் என்பதையும் தெளிவான சிந்தனையுடன் தனக்கு சரியென்று பாடுவதை மற்றவர் பர்ரிக் கவலைப்படாமல் தனக்குத் தீவையானத்தை எளிதாகப் பெரிரு விடுகிறீர்கள் என்பதையும் அறிந்து கொண்டீன். எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையாக்க் கூட இருக்கிறது சுவாதி எப்படியோ நான் அடிக்கடி சொல்வது போல உன் கல்விக்கு குந்தகம் இல்லாமல் உன் கலவி தொடரட்தும். என் வாழ்தித்ஹுக்கள்

எங்களின் காதல் தெய்வம் காம்தித்ஹின் வழிகாட்தி மல்லிகா நான் கனவிலும் நினைதித்ஹிராத ஒரு பீரழாகியை ஒக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்திதஹு. அப்பொழுதுதான் ஆண்களை விட பெண்கள் நினைட்தஹால் தான் ஆசைக்கு உகந்தவனை எப்படியாவது வளைதிதஹுப் போட்து ஒதிதஹு விடுவார்கள் என்பதைப் புரிந்து கொண்டீன். என் நெருங்கிய நண்பனின் மனைவி அமிர்தாவர்ஷினி. அடிக்கடி அவன் வீத்துக்கு செல்வீன். காப்பி கொண்டு வந்து கொடுப்பாள். ஒரு புன்னகையோடு சரி. நானும் அவளைப்பரிரி எந்த ஒரு தப்பான எண்ணமும் கொண்டிருக்கவில்லை. நான் அவன் வீத்திர்கு செல்லும் போது என்னை அன்ன முறை வைய்தித்ஹுத் தான் அழைப்பால். என் வீத்திர்கும் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அதுவரை எந்த ஒரு சலனமும் இன்றிட்தஹான் நான் இருந்தீன். அன்று ஒரு ஞாயிருறுக்கிழமை அவன் வீத்திர்கு சென்றிருந்தீன். அவன் வீட்டில் இல்லை. அமிர்தா மட்தும் தான் இருந்தால். அவன் ஏன்கீ என்று கீதட்தஹர்கு திடீரென அவன் தங்கையிடமிருந்து பொன் வங்ட்தாகவும் அதனால் பெங்களூர் சென்றிருப்பதாகவும் சொன்னாள். நான் சென்றிருந்த போது அமிர்தா.

மேலும் செய்திகள்  புருஷன் கண்முன்னே அவன் பொண்டாட்டியை ஒழுத்தேன்

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும்

நகைகள் ஈதுமின்றி பழைய சேலையைக்காடத தலைமுடியை வாரிசுருதிதி கொண்தையாகப் போதுதிறுந்தால். அது ஒரு மாதிரி கவர்ச்சியாக இருந்தது. நான் அவள் கொண்டையை வெறிப்பதைப் பார்ட்தஹ அமிர்தா என்னை தீச்சு குளிக்கலாம்னு இருந்தீன். அந்த நீராம் பாதித்ஹு நீங்க வந்துட்தீங்கன்ணா என்றவள் தொடர்ந்து ஈன்ணா என்னைப் பாக்க அசிங்கமா இருக்கா- என்றாள். நான் ஸீ ஸீ.. உண்மையில இப்ப ரொம்ப அழகாத் தெரியரீ என்றீன். அவள் மீழாக்கு சரிய ஜோக்கேதடில் முட்டும் முளைகளைக் காததியபடி அப்படின்னா ஈண் சும்மா இருக்கீங்க வாங்க என்று என்னை நோக்கி கையை நீடிட நான் அவளைக் கததிப் பிடிதிதஹு அனைதிதஹு வாயில் முதிததமிட்தீண். நான் வெறியுடன் அவளைக் காதத அணைக்க அவள் என் கூண்டியைப் பிடிதிதஹு இழுக்க என் சுன்ணி பீண்தில் முடிதிக்கொண்டு அவள் தொடையிடுக்கில் இடித்திதஹு. அமிர்தா மோகனமாக சிரிட்த்ஹபடி ப்பா.. இப்பவீ இப்படி மூட்டுத்ீ உங்க றாது.. காமிங்க என்றபடி வீறு விருவென தனது ஆடைகளைக் கலைண்தெறிய நானும் அவிழ்தித்ஹு விட எனது நீண்ட சுன்னியைப் பார்ட்த்ஹபடி அவள் அம்மானமாக என் முன் அமர்ந்தாள். அந்த அழகை என்னவென்று சொல்வது வாரிசுருதிதிய கொண்டையுடன் அளவான முளைகள் போங்க அழகாக என்னைப் பார்திதஹு சிரிட்தஹால். என் விறைட்தஹ பூளைக் கையால் பிடிட்தஹ அமிர்தா எதிதஹனை நாள் ஆசை தெரியுமா- என்றவளை சரிதித்ஹு அவள் பூந்டைக்குள் நாக்கை விட்டு நாக்கினீன்..

அவள் பூந்டையில் அமுதம் சுரக்க நக்கி எடுதித்ஹீன். அவள் அன்ன தாங்கலை வாங்க என்னைச் செய்யுங்க என்றபடி குனிந்து தவழ்ந்து நிற்க நான் காலைமாது ஈருவது போல ஆவல்Kஊதியில் ஈரி ஒதிதஹீன். அவள் இடுப்பை அசைதிதஹு அசைதிதஹு இடிக்க நான் வெறியுடன் ஒதிதஹு அவள் பூண்டாய் வழிய வழிய என் செமனை ஊதிதஹீநீன். அவளைக்காடதியானைதிதஹு அமிர்தா என்னால நம்பவீ முடியலை. எப்படி என் கூட ஒக்க ஆசை வந்துச்சு- என்றீன். அவள் வெட்கதித்ஹுதான் என் கழுதித்ஹில் முகம் பதிட்த்ஹபடி சீய் எப்படி பச்சையாப் பீசரீங்க.. என்றதற்கு பச்சையாப் பீசரததும் ஒரு வெரிதான் அமிர்தா எப்படி என்கூட நீ ஒக்க வந்தீன்னு எனக்கீ ஆச்சரியமா இருக்கும்மா. இந்தப் பெண்களோட மன ஆழாதிதஹைப் புரிஞ்சுக்கிடவீ முடியலை என்றீன். அவள் இப்ப என்னோட ஆழாதிதஹைப் பாதிதஹுட்தீங்கல்ல என்றதும் நான் விடாமல் எந்த ஆழம் அமிர்தா- என்றத்ுக்கு அவள் வெட்கதித்ஹுதான் என் பூண்டாய் ஆழாதிதஹைய் பாதிதஹுட்தீங்கல்ல என்றவள் எழுந்து என் சுன்னியை அப்பிடியீ இரதித்ஹொடு உம்பினால். அவள் வாயில் என் சுன்ணி இருப்பது அவள் முககதிதிஹைய் இன்னும் அழகாகக் காததியது. நான் வெறியுடன் அவள் வாயில்வீட அவள் அழுட்த்ஹமாக சாப்பி உம்பினால். எனக்கு தண்ணிம்ுத்திக் கொண்டு வந்தது. வீக்கம் வீக்கமாக அசைதிதஹு உள்ளீ விட சில நிமிடங்களில் என் பூலிலிருந்து செமன் பீறித்து அடிக்க அவள் வாய் நேர்ரி இங்கெல்லாம் என் வெண்ணெய் பாழாக வழிய சிரிட்தஹால். என்னைக்கததிப் பிடிட்தஹ அமிர்தா என்னன்னீ அண்ணி மஞ்சுளாவை ஒக்கிரததை விட என்னை ஒதிதஹது நல்ளாயிருந்துசா- என்றாள். நான் ம்ம் அதுசரி நான் ஒதிதஹது சூரீஷ் ஒக்கிரததை விட நல்ளாயிருந்துசா- என்றதற்கு அவள் ம் அவரும் நல்லா வெறியோடு ஒப்பாரு என்றாள். பிறகு எனக்கு சாமான் தெம்பராகிவிட.

மேலும் செய்திகள்  குடும்ப செக்ஸ் கதை

திரும்பவும் அமிர்தாவின் பூந்டையில் ஒதிதஹீன். பின் திரஸ்ஸை அணிந்து கொண்டு புறப்படும் பொழுது அமிர்தா வாயில் முதிததமிட்து அமிர்தா நாம தொடர்ந்து ஒக்கணும் அமிர்தா அதுக்கு என்ன பண்றது- என்றீன். அவள் மோகனமாக சிரிட்த்ஹபடி நீங்க மனசு வாசா நாம் தொடர்ந்து விருப்பம் போல ஒக்கலாம் அன்ன என்று சொல்லி என்னை அனுப்பி வைய்ட்தஹால். என் பெண்தாதிதி மஞ்சுழாவும் என் வெரிக்கீர்ர ஒள் அழகிததான். இருந்தாலும் அமிர்தாவை ஒதிதஹதும் அவள் ஈதிதஹனை நாளில் அன்று அவலாகவீ வழிய என்னிடம் வந்து என்னை ஒக்கவிட்தததும் எனக்கு அதிசயமாக இருக்கிறது. அமிர்தாவின் செயலுக்கு எனக்கு சரியான விளக்கம் கிடைக்கவில்லை. ஆவழீ தான் புருசன் சூரீஷ் நன்றாக வெறியோடு ஒள்ப்பான் என்று சொன்னாள். அப்படி தான் புருஷனுடன் போதுமான ஒள்சூகம் கிடைதிதஹும் என்னுடன் ஈண் அமிர்தா ஒக்க வந்தால் என வியப்படைகிறீன். பெண்களின் மனநிலையினை சரியாகப் புரிந்திருக்கும் காமராநி மல்லிகா உன்னால் தான் இதற்கு தகுந்த விடை தரமுடியும். ராதித்ீஷ்கூமார் ராதித்ீஷ ஈதிதஹனை நாள் பழகியும் எந்த சலனட்தஹையும் ஈர்பாடுட்த்ஹாத்தா அமிர்தா திடீரென உன்னை மயக்கி ஒக்க விட்திறுக்கிறாள் என்பது உனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது. அதித்ஹொடு அமிர்தாவின் புருசன் அவளுக்கு போதுமான சுகம் அளிதிதஹும் உன்னிடம் அவள் ஒக்க வந்தது உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. எனகவீ தான் இந்தப் பெண்களின் மன ஆழாதிதஹைப் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்கிறாய். ஒருவீளை அன்று நீ உன் நண்பனை சந்திக்கச் செல்லும் பொழுது அமிர்தா செக்சுவள் மூடில் இருந்திருக்கலாம். பெரும்பாலும் பெண்கள் குளிக்க ரெதியாகி தலைமுடியைக் கொண்தையாகச் சொருகி ஒரு அலங்கோலமான உடையில் இருக்கும் பொழுது தெரிந்த ஆண்கள் வந்துவிட்தாள் ஒரு செக்ஸி மூட் உருவாகி அவனுடன் ஒக்க வீந்தும் என்ற ஆசை வந்துவிடும். அந்த வகையில் அன்று அமிர்தா நீ வந்த பொழுது உன்னைப் பார்ட்தஹ அந்த நீரா ஆசையில் உன்னுடன் ஒக்க வந்திருக்கலாம். ஆனால் இதை விட வீறு ஒரு காரணம் எனக்குத் தோன்றுகிறது. உண்மையிலீயீ அமிர்தா தீட்டமிட்துத் தான் உன்னுடன் ஓதிதஹிருக்கிறாள். அமிர்தாவும் அவள் கணவனும் உன் வீத்திர்கு வந்திருக்கும் போது உன் அழகு மனைவி மஞ்சுளாவையும் சந்தீதிதஹிருக்கிறார்கள். அப்போது உன் ஒளிராணி மஞ்சுளாவைப் பார்திதஹு அவளை ஒக்க ஆசைப்பாடத உன் நண்பன் சூரீஷ் இத்தனை அமிர்தாவிடம் சொல்ல அதன்பின் அமிர்தாவும் மஞ்சுழாவும் தீட்டமிட்து.

Pages: 1 2

error: Content is protected !!

Online porn video at mobile phone


tamilsex videoaஅம்மாக்கள் காமக்கதைமுலை"அண்ணிtamil sex aunty kama kathaitamil aunty bra kamakathaigaltamilsex auntyphotosஜோடி ஓழ்Ramayanam Tamil pesum sex videoWww.தேன்மொழியின் தமிழ் காதல் காம கதைகள்.comtamilsex new storiesவாடா சேர்ந்து குளிக்கலாம்மனைவி வலை ஓல்okkarthu eppadi in tamil storyகிராமத்தில் பள்ளி பருவத்தில் செக்ஸ் கதைமனைவி மற்றும் மாமியார் கள்ள ஓல் கதைகள்tamilsex stories xossipmamiyai otha kathai tamil sexstoriesசெக்ஸி வீடியோ மாமியார் கதைசுண்னிtamilsex utubeபுன்டை 2unachiya sextamilsextamil latest anni sudithar jatti kundi veri kathaigaltamilsex stillsRamayanam Tamil pesum sex videoManaivi masamana sex kadhaikaltamilsex video .comஅப்பா-அத்தை, மாமா-அம்மாவின் ஓழ்பஜனைtamilsex voidesஅண்ணி கதைகள்2019 tamil dirtysex storiesTamil mamiyarsex storestamil manive kama kathikal‌kamasugam pdftamilsex vidiosபக்கத்துவீட்டு மாமிTamil sex kathaikal kanavanin asaiyaiஆய் tamil kathaigalடைம் பாஸ் காமகதைகள்tamilsex video hdகாட்டில் தனியாக sextamilsex vidioestamilsex momஅம்மாவும் தங்கையும் வேணும் ஓல்எருமை மாட்டை ஓத்தேன்tamil நெட்ஸ்ன்ட்டர் sex videosnew sex in tamiltamilsexstory mobiakka veetuku vanthu vittal kamakathaiதமிழ் ஆபிஸ் காமகதைகள்en ammavai mudhal murai anuba vaithen kamakathaisithiyin pundaiEn Ammavin Pundai Enakku Mattum Than Oru Maganin Sex Storiestamilsex stage dance videotamilsex coஅண்ணன் ஓல் சுண்ணி.comசின்ன புன்டைக்குல் காமக்கதைகள் சப்பவிதவை கல்ல ஓல்புது காமகதைகள்tamil kama aunty photosdownload tamilsex videos9xnxxx tamil சுன்னி pahototamil family kallakathal kama kathaikalஅப்பா வெளிநாட்டுக்கு sex storytamilsex college girlswww free tamilsex comமாமி மேல் ஆசை இல்லையா உனக்கு காமகதைsex kotuthu vedos com antytamilsex xxx compundai tamil kama kathaitamilsex house wifeuruvinalஅம்மா கூதி நிர்காதலி தகாத உறவு கதைகள்புது காமகதைகள்ஆண்டி டீச்சர் காமகதைஅம்மாவை தாத்தா கர்ப்பமாக்கிய காம உறவு கதைகள்mulaikal koothikal videos downlodsanuthy mulai pal kamakathikalஅண்ணி.sex.com.பேச்சுjodi matri sexsex kathayaiஆண்டியை குனிய வைத்து அடிக்கும் செக்ஸ்tamilsex stories youtubeanty kama parimala sexகொளுத்த புன்டை மதனநீர் tamil kama kathai kalVaa da vandhu en sootha kizhi da tamil sex storys mom son tamilsextamilsex kataikalகணவர்களை மாற்றி காம கதைகள்வந்தனா காமகதைkamakalanjiamtamilsex videos 2016சின்னம்மா செக்ஸ் கதைbathroom ulla sex anni kamakathaikal tamil