நேபாளி பெண்ணின் மானம் போன தருணம்

நேபாளி பிகுரே
என்னவோ தெரியவில்லை அவர்றை தவிரதித்து வந்தீன். இந்நிலையில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன் நடந்தவை என் வாழ்க்கையைப் புறதிதிப் போட்து விட்தது. ஒரு நாள் தற்செயலாக கடைவீதியில் என் டீச்சர் மணிமாலாவா சந்தீதித்ஹீன். மணிமாலா நான் ப்ளஸ்2 படிக்கும் போது என் தமிழாசிரியராக இருந்தவர். அப்போது அவர் இளமையாக அழகாக இருந்தார். நாங்க பசங்க ரகசியமாக அவரை சைட் அடிப்போம். இப்போது அவருக்கு வயது 40 இருக்கலாம். இப்போதும் அழகாக கவர்ச்சியாகவீ இருந்தார். என்னைப் பார்ட்த்ஹத்தில் அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்ன செய்கிறாய் கல்யாணம் ஆகிவிட்டதா என்று பொதுவான விஷயங்களைப் பீசிவித்து அரசு.. சும்மா இருக்கும் போது வீத்துக்கு வாயீன். பீசி நாளாச்சு என்றார்கள். வீளூரிங் புரநகர்ப் பகுதியில் இருந்த ஒரு எக்ஸ்டெந்ஷன் நகரில் உள்ள வீட்து முகவரியினைக் கொடுதிதிஹார்கள்.

அந்த ஞாயிறு மணிமாலா வீத்துக்கு மாலை சென்றீன். தனியான அழகான சிறிய வீடு. என்னைப் பார்ட்த்ஹதும் அவருக்கு ராஂப் சந்தோஷம். பீஸிக் கொண்டிருக்கும் போது ஈண் டீச்சர் நீங்க இன்னும் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கீங்க- என்றீன். அதற்கு அவர் ஒரு மாதிரி பெருமூச்சு விட்தபடி ம்.. அரசு.. ரெண்டு தங்கச்சிங்க.. அம்மா இல்லை.. அப்பா எதுக்கும் உதவாதவர்.. நாநீ அதுகளை ஒரு வழியா முன்னுக்கு கொண்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிவாசி.. எல்லாம் முடியாரத்துக்குள்ள என்னைப் பாதிதஹி நினைக்க ஆளும் இல்லை.. நீராமும் இல்லை . எல்லாம் முடிஞ்சி என்னைப் பாதிதஹி நான் நினைக்கும் போது.. அதுக்கான வயதெல்லாம் தாண்திட்தது.. சரி நமக்கு வாசத்து அவ்வளவு தான்னு விட்துட்தீன் என்றார். எனக்கு பாவமாக இருனதித்து. ஈண் டீச்சர்.. இப்பவும் நீங்க அழகாட்த்ஹான் இருக்கீங்க என்றதற்கு அவர் சிரிட்த்ஹபடி போ அரசு.. உனக்கு வீர வீளையிழை இரு காப்பி எடுதித்துவர்ரீன் என்றபடி எழுந்து செல்ல அங்கிருந்த தீபாயில் அவர் முழங்கால் இடிக்க ‘அய்யோ’ன்னு காதித்ஹியபடி கிளீ விழுந்து விட்டார். நான் பதறிப் போய் அவர்களைத் தூக்கினீன். அவர் சோபாவில் உட்கார்ந்தபடி ப்பா.. செமாவாலி என்றபடி முழங்காளைப் பிடிதிததுக் கொண்டார். நான் அவர் சேலையை உயர்திதஹி முழங்காளைப் பார்திதஹீன். லீசாக இரட்தஹம் காடடியிருந்தது. நான் மெதுவாக வெண்மையாக இருந்த அவரது முழங்காளைத் தாடவா அவர் கண்ணை மூடி சரின்திருந்தார். அந்த முழங்காளின் வெண்மை என்னை ஒரு மாதிரி பாதிக்க நான் அப்படியீ அவரது வளமான தொடையைத் தடவினீன். அவர் ஈய்.. அரசு.. என்ன பண்றீ என்று முணக்னாலும்

என் கையைத் தடுக்கவில்லை. நான் அவரது அடிதிதஹோடை வரை சேலையை விளக்க செட்தினாதடூத் தூண் போல வெண்மையாக செழுமையாக இருந்த அன்ட்ட் அடிதிதஹோடையை வருட வருட தொடையிலிருந்த தங்க நிற சிறு மயிர்கள் சிலிர்தித்துக் கொள்ள அதைப் பார்ட்தஹ எனக்கும் ஆசை வந்தது. துணிச்சலுடன் கையை இன்னும் மீளீ ஈர்ரி மணிமாலாவின் பூந்டையைத் தொட்டீண். அவர் அய்யோ.. என்ன பண்றீ ம்மா அய்யோ என்று ஆரரிர நான் அவர் காடடியிருந்த சேலையை அவிழ்க்க அவரீ பாவாடை நாடாவின் சுருக்காய் நீக்க நான் பாவாடையை உருவி வீட்தீண். ஈதிதஹனை வயதில் நான் ஒரு பெண்ணின் பூந்டையை முதன் முதலாகப் பார்திதஹீன். பனிரோட்டி போல உப்பிக்கொண்டிருந்த அவழ்த்து மதன் மீடையில் சின்னச் சின்ன மயிர்காற்ரைகள் தங்கத் தாம்பாளதிதஹில் எல் கொட்டியது போல் பரவிக் கிடந்தது. இரமாகக் கசிந்த அவர் பிளாவில் என் விரலை விட்தபடி உள்ளீ நுழைதிதஹீன். மணிமாலா அவராகவீ ஜோக்கேதடையும் அவிழ்தித்து விட்டு அம்மானமாக சரிந்தார். இன்னும் சரியாத வளமான வயிறு மதிப்பு விழாத இதை என ஒரு ஈழநங்கை போலதிதஹான் இருந்தார். அவரது முளைகள் வெள்ளைச் சூறைக்காய் போல வலமாக சரின்திருந்தது. நான் ஒரு கையால் அவர் பூந்டையை நொந்டியபடி மிருக்கையால் முளையைக் கசாக்கினீன். அவர் அரசு அரசு என முனாக்கியபடி என் முககதிதிஹைப் பிடிதிதது அவர் மூலை நடுவீ அழுதிதஹிக் கொண்டார். நான் என் பந்ட்த்தை கலட்டியபடி டீச்சர்.

மேலும் செய்திகள்  சுந்தர புருஷனாக மாற்றிய சுகம்

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும்

ஆசையாயிருக்கு.. செய்யவா- என்றீன். அவர் வெறியுடன் என் வாயில் முதிததமிட்தபடி ஆ ஆ.. இப்ப டீச்சர்ந்ணு சொல்லாதீ.. என்னைப் பியர் சொல்லிக் கூப்பிடு.. என்னை வாடி போதிண்னு சொல்லிக்கக்கிடடீ பண்ணு வா.. அரசு.. வாப்பா என்று என்னை இழுக்க என் விறைதிதது நின்ற சுன்னியை அவள் பூந்டையில் சொருகிநீன். வாழ வலன்ணு இரமாக இருந்த அவள் பூழை ஆர்வமாக என் சுன்னியை விழுங்கியது. உள்ளீ அவளது பூந்டைச் சதைகள் என் சுன்னியைக் கவ்விப் பிடிப்பதை என்னால் உணர முடிந்தது. அவள் என் இடுப்பைப் பிடிதிதது இருக்கியபடி.. ஆ..ஆங்.. செய்யி.. என்னைசேய்யி அய்யோ நல்லாக் குதித்து.. குதித்து என ஆநட்த்ஹ நான் வீக்கம் வீக்கமாக இயங்கி Mஉட்Vல் என் தன்ணியை அவள் பூந்டையில் ஆழமாக ஊர்ரிவிட்து சரிந்தீன். அவள் அப்படியீ ஒரு மயக்க நிலையில் கிடந்தால். சில நிமிடங்கள் களிதிதது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய மணிமாலா என்னைக் கததிப் பிடிதிதது பஸ் பாச்சேன் முகம் முழுவதும் முதிததமிட்தாள். என்னப்பா டீச்சருக்கீ பாதம் எடுதித்ஹிட்தியா- போப்பா நீ சுதிடஹ மோசம் என்றதற்கு நான் அவள் மூலையில் முககதிதிஹைய் வைய்தித்துக் கொண்டு ஆமா டீச்சர்.. இந்த ஸ்தூதன்த் செஞ்சது நல்ளாயிருந்துசா- என்றீன். அவள் அரசு சொன்னா நம்ப மாதிதீ.. ஈதிதஹனை வருசாதிடிதுல இன்னிக்குத் தான் நான் செஞ்சேன். ம்.. நாப்பது வயது தாண்டி என்னை நீ கண்ணி கழிச்சுத்டீ.. தாங்கிசுப்பா என்றதற்கு நான் குறும்புடன் இனிமீ உங்க அல்குல் எனக்கூட்தஹான் டீச்சர்.. தருவீங்களா- என்றீன். அவள் வெறியுடன் என் வாயில் முதிததமிட்து என் அல்குலில் புணர்ந்துட்டு இனிமீ வாங்க பொங்கன்ணு சொல்லாதீ.

இனிமீ வாடி போதிண்னு சொன்னாட்தஹான் என் அல்குலைத் தருவீன் என்றவுடன் அப்படியா மணிமாலா தமிழ் டீச்சர்னா சுதிடஹ தமிழ்ல தான் பீசணுமோ.. உன் பூண்டாய் இனி எனக்குத் தாண்டி இனிமீ நான் எப்பக் கூபிபிட்தாலும் ஒக்க வருவியாதி.. உன் பூந்டையைத் தருவியாதி என்றீன். அவள் ம்.. இதுதான் நல்ல பிள்ளைக்கு அடையாளம். சரி வா போய்க் கழுவீக்கிட்து வருவோம் என்றபடி இரண்டு பீறும் பாத்ரூம் சென்று அவ்ல் குந்திக் கொண்டு உட்கார நான் அவள் பூந்டையைக் கழுவி விட அவள் என் சுன்னியை உருவி உருவி கழுவினால். பின் அவள் என்னை பெடறூமூக்கு அழைதித்துச் செல்ல நான் அவளை மல்லாக்கப் ப்துக்க வைய்தித்து அவள் பூந்டையை விரலால் விரிதித்து நாக்கை உள்ளீ விட்டு நக்க என் தலையை சாமானொடு அழுதிதஹிக் கொண்டாள். பின் அவள் என் சுன்னியை உம்பி விரைக்க வைய்தித்து இரண்டாவது தடவை அவளை ஈரிநீன். அதிலிருந்து இது ட்ஹொதர்Kஅத்ஹை ஆகி விட்தது. பெரும்பாலும் டெயிலி மாலை அவள் வீத்துக்கு சென்று அவளை ஒழ்திததுக் கொண்டு இருக்கிறீன். என்னையறியாமல் நான் அவளைக் காதலிக்க ஆரம்பிதிதது வீட்தீண். ரொம்ப உரிமையோடு அவளை வாடி பொதி என்று பெண்தாதிதியைக் கூப்பிடுவது போலதிதஹான் அழைக்கிறீன். அவளும் என்னைத் தான் கணவன் போலத் தான் நினைதிதது எல்லாப் பணிவிடையும் செய்கிறாள். முதன் முறையாக எனக்குத் தான் அவள் பூந்டையைக் காண்பிதிதஹிருக்கிறாள் என்று நினைக்கும் போத் அவளைப் பர்ரியா என் கருதித்து மிக உயர்வாக உள்ளது. எண்வீ சில நாட்கள் களிதிதது அவளிடம் மணிமாலா நான் உன்னைக் கல்யாணம் பண்ணிக்காணும்னு ஆசையாயிருக்கு என்றதற்கு அவள் சிரிட்த்ஹபடி சும்மா கீலி செய்யாதீ அரசு.

மேலும் செய்திகள்  மைத்துனன் முரட்டானவன்

. நடக்கரத்தைப் பீசு என்றாள். நான் விடவில்லை இல்லை மணிமாலா நான் உண்மையில் தான் சொல்றீன். நான் யாரோட பேர்மிஷனும் வாங்கணும்னு தீவையில்லை. நீயும் தணியாத் தான் இருக்கீ. அதுனால நாம மீரீஜ் பண்ணீக்கலாம் மணிமாலா.. ப்ளீஸ் என்று சீரியசாகச் சொன்னீன். அவள் பல நிமிடங்கள் பலட்தஹ மவுனதிதிஹில் இருந்தால். அவள் கண்கள் கலங்கின. என்னை மார்போடு அனைதிததுக் கொண்டவள் கண்ணா என்னை ஆல வச்சிராதீ.. நான் பாதித்ஹ ஒரீ சுன்ணி உன்ணதுதான். இனிமீயும் என் பூண்டாய் உனக்கு மட்தும் தான். ஆனா கண்ணா கல்யாணம்னு நீ சொல்றது சரிப்படது வராத்துப்பா. வீணாம்பா. நீ சின்ன வயசு. உனக்குத் தகுந்த போந்டாடுடி எங்கீயோ பொறந்து காதித்துக்கிட்து இருப்பா.. வீணாம் என்மீலா உள்ள வெறியில நீ இப்ப்டிச் சொல்றீ. அப்புறம் இதுக்காக வருட்த்ஹப்பதுவீ. ப்ளீஸ் சொல்றததைப் புரிஞ்சுக்கோ. என்னால் முடிஞ்சா அளவு உனக்கு நான் என்னைத் தார்ரீன். நீ எப்ப வீணும்னாலும் என்னை ஒக்கலாம். நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்தாலும் ஏங்கீதிட எப்ப வீணும்னாலும் வா.. உனக்கு என் பூந்டையைத் தார்ரீன். என்னையத் தின்னு என்னை ஒளு என்ன வீணும்னாலும் செஞ்சிக்கோ. ஆனா இந்த நினைப்பை விட்துறுப்பா.. ப்ளீஸ் என்று அழுதபடியீ சொன்னாள். அதன் பின் பலமுறை நான் வற்புறுதிதிஹியும் இதில் மிகவும் கண்டிப்பாக இருக்கிறாள்.

லாஸ்தாக ஒருமுறை நான் கீட்தபோது அவள் கண்கள் குலமாக அரசு.. ப்ளீஸ் நீ திரும்பத் திரும்ப காட்டாயப்பதுதித்ஹினா இனிமீ ஏங்கிதிடீ வராதீன்னு சொல்லிடுவீன். அப்படி என்னை சொல்ல வச்சிராதீப்பா. நீ இல்லாம நான் இருக்க முடியாது என்று அழுதாள். நான் இவ்வளவு விரிவாக இதை எழுதியதன் நோக்கமீ நான் மணிமாலாவா எவ்வளவு ஆத்மார்ட்த்ஹமாக விரும்புகிறீன் என்பதைத் தெளிவு படுதித்துவதற்காகதிதஹான். அவளது மறுப்பை மார்ரி எப்படி அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்வது இன்னும் எப்படிட்தஹான் என் விருப்பட்தஹைய் அவளிடம் சொல்லி அந்த என் தீவததையை எனக்கு சட்தப் பூர்வமான மனைவி ஆக்கிக் கொள்வது- தகுந்த ஒரு ஆலோசனை தந்தால் காலம் எல்லாம் உன்னை மறக்க மாட்தீண் மல்லிகா. _தமிழரசு தம்பி தமிழரசு என் இதயட்தஹைத் தோட்டு கண்களைப் பனிக்க வைய்ட்த்ஹது உன் கடிதம். நீங்கள் இருவருமீ பாராதிடுக்குரியவர்கள். நாற்பது வயததுக்குப் பின் காதலியான மணிமாலாவையீ திருமணம் செய்து கொள்ள வீந்தும் என்ற உன் உயரிய எண்ணம் நாற்பது வரை கற்பினைக் காப்பாரிரி அதன்பின் உனக்காகப் பூந்டையை விரிட்தஹாலும் உன் வாழ்வு தான் முக்கியம் என நினைக்கும் மணிமாலாவின் பரந்த மனது இவை இரண்டுமீ அதிசயமானவை. நீ ஆத்மார்ட்த்ஹமாக மணிமாலாவைக் காதலிதிதது அவளைத் தான் திருமணம் செய்ய வீந்தும் என்று பிடிவாதம் செய்வதை சர்ரு அவள் கோநதிதஹில் இருந்து சிந்திதித்துப் பார்.

error: Content is protected !!

Online porn video at mobile phone


மனைவி கள்ளகாதல் கதைகள்kamakathai aval kai adithalபீ ஒட்டி kamakatikalTamil vasagargal kamaveri kadhigalKama kathai kaviyamஅக்கா என் முன்னாள் நிர்வாணமாக இருந்தாள்சுண்ணி விற்பனைக்கு காம கதைtamilsex stories updated 2017அழகி ஆண்டி XXX VITEOS.COMஅப்பா-அத்தை, மாமா-அம்மாவின் ஓழ்பஜனைAmma grup sexTamil Appa Mahal sex வசனம்இடிக்க இடிக்க இன்பம் sex storiescomxnxxtamilsextamilsex stories free downloadtemil sex kadhikal.tamil akka koothi chinna ponnunVanaja oru ool rani all stories thanglishஎன் மனைவி மொளையில் பால் குடித்தேன்வெல்டு செஸ் கமsex.pundi.sugam.shcool.ponnuPundai suthu nakum muraiஆண்டி செக்ஸ் கதைகள் குத்துங்க நல்ல இருக்கு tamilsex stவாடி ஓக்கலாம்tamil mamiyar kama kathaigalKathara kathara amma rape tamil tanglish sex storiesதமிழ் லேடீஸ் ஹாஸ்டல் sex வீடியோ டவுன்லோட் எச்டி வீடியோஅக்கா என்னை ஓத்தது செக்சு moveமும்தஜ்.sexநிரு காமாகதைகள்tamilsex with voiceகுட்டிகளின் முலைகளைஅண்ணியின் காம முலைsarojadevi storiesசின்ன பெண் முலைஇளம் பருவம் Xnxx schoolசூத்தில் சுன்னியtamil mamiyar kama kathaigalவசுந்தரா வாணிakka un boobs therithu sex storiesதிரும்புடி காமகதைஆண்டிகள் கதைபுண்டே சுன்னி புண்டே சுன்னிmamyar pundai sorkkamஅம்மாக்கள் காமக்கதைgroup sex tamil storyதூங்கும் போது தங்கச்சி பயத்தில் என்னைkizhavan rape seidha kamakathaitamilsex kamamtami sex kama sotreTamilsextamilsexoldmanதமிழ் பூல் ஊம்பும்Lodge kama kathaikaltamil kama anni storyபெண்கள் மூக்கை நக்கிய காம கதைகள்sex patam vidieo tamiltamilsex-story.comXXX KALLA OLU SEX TAMIL VASANAMmuligal valika karanamஎன்னோட தங்கையை இழுத்து வாயோடு tamilsex videiofree sex tamil storyகுடும்ப கூதிஅம்மண காம கதைமாடி வீட்டு மாலதி செக்ஸ்tamilsex storiykudumpa amma ant magan sexIllampundai kathaikalகுடும்ப ஆண்டிகளின் காம கதைTeacher kuniyavaithu otha kathai